Dnes je pátek 21.6.2024, svátek má Alois
Informace | 07.12.2008

Informace na naší prezentaci jsou kompletní, najdete zde informace o naší činnosti v oblasti prodeje ready-made společností (společnosti s ... více

Nejčastější dotazy

Jsou prodávané společností bez dluhů?
Ano. Společnosti jsou zakládány za účelem dalšího prodeje. Ihned po založení je veškerá dokumentace ke společnosti uložena v notářské kanceláři, kde se nachází až do doby převodu. Součásti převodu je samozřejmě i prohlášení o bezdlužnosti a přímé ručení převodce za jakékoliv dluhy společnosti z doby před jejím prodejem.
-------------------------------

Mohu začít podnikat po koupi firmy ihned pod nově změněným názvem ? (Např. Vámi kupovaná společnost se jmenovala REALITY s.r.o. a vy jste si změnili název na Trade Holding s.r.o.)

Veškeré změny při ready – made společnosti (koupi společnosti) jsou platné sepisem Notářského zápisu. Jedinou výjimkou je změna názvu firmy, která podléhá schválení rejstříkovému soudu. To znamená , že Vy můžete jménem koupené společnosti okamžitě jednat uzavírat smlouvy atd., ale nejprve musíte používat starý název společnosti. Schválení nového názvu firmy trvá 3-8 dní. Po té můžete začít používat nový název firmy.
-------------------------------

Název firmy je již zapsaný v obchodním rejstříku. Od mého zvažovaného názvu firmy se liší jen právní formou (např. chtěl bych název REALITY s.r.o., v rejstříku již existuje Reality spol. s r.o. nebo REALITY a.s.), je to v možné?
V tomto případě by došlo k zamítnutí názvu firmy soudem. Je nutno zvolit si odlišný název.
Název firmy je již zapsaný v obchodním rejstříku. Od mého zvažovaného názvu firmy se liší jen nepatrně (např. chtěl bych název REALITY RK s.r.o., v rejstříku již existuje REALITY s.r.o.), je to možné?
V tomto případě je možné, že Vám soud název schválí a zapíše. Existuje ale poměrně velké riziko, že bude název firmy zamítnut z důvodu zaměnitelnosti. Záleží to čistě na benevolenci konkrétního soudce. Doporučujeme název firmy dostatečně odlišit např. REALITY INVEST s.r.o.
-------------------------------

Mohu mít sídlo společnosti umístěno v bytě?

Sídlo společnosti může být umístěno v bytě, ale musí být slučitelné s účelem firmy. V praxi rejstříkové soudy sídlo společnosti v bytě většinou bez problémů zapisují.
-------------------------------

Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu společníka firmy?

Společníkem firmy může být osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba. Společníkem firmy může být i cizinec nebo zahraniční právnická osoba.
-------------------------------

Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu jednatele firmy?

Požadavky na jednatele:
- dosáhl věku 18 let,
- plně způsobilý k právním úkonům,
- bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen:

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, at´ již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku 
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písm. a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.

- v posledních třech letech nebyl na můj majetek prohlášen nebo ukončen konkurz ani opětovně potvrzeno nucené vyrovnání,
- v posledních třech letech nebylo na můj majetek navrženo prohlášení konkurzu ani nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku,
- soudem nebo správním orgánem mi nebyl uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru předmětu podnikání společnosti nebo v příbuzném oboru, který by doposud trval,
- neporušuji zákaz konkurence,
- nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu právnické osoby, na kterou se vztahuje ustanovení § 38l obchodního zákoníku.
-------------------------------

Může být jednatelem firmy cizinec? 

Jednatelem firmy může být cizí státní příslušník. V případě, že má trvalý pobyt na území České republiky musí předložit kopii povolení k trvalému pobytu a výpis z rejstříku trestů České republiky.
V případě, že nemá trvalý pobyt na území České republiky musí předložit i výpis z rejstříku trestů státu, jehož je občanem, a to úředně přeložený do českého jazyka.
-------------------------------

Právnické osoby s.r.o. | IČ: 28267869 | DIČ: CZ28267869 | Adresa: Třebíč, Jungmannova 1
Telefonní spojení: +420 720 666 667 | Emailová adresa: spolecnosti@email.cz

Právnické osoby s.r.o. neposkytují žádné právní rady, nepřijímáme žádnou právní zodpovědnost za informace na těchto webových stránkách uvedené. Neposkytujeme právní rady, v případě potřeby se obracíme na osoby oprávněné tyto služby nabízet.
Zde najdete seznam ready made společností k odběru. Zde najdete ceník za námi poskytované služby.
Společnost kterou od nás koupíte byla zapsána do obchodního rejstříku, má splacený základní kapitál, nevykonávala žádnou obchodní činnost, je zcela bez závazků a pohledávek a k okamžitému podnikání.
OK
Chcete získávat pravidelné informace o novinkách, akcích, nových společnostech, změnách legislativy atp. přímo na Váš email? Zaregistrujte se pomocí tohoto formuláře.
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.